Zadzwoń: +48 790 527 322

Napisz do nas

Home / Prowadzenie Projektów

Prowadzenie Projektów

prowadzenie projektow zarowka foto

METODYKI PROWADZENIA PROJEKTÓW I UŻYWANE NARZĘDZIA

Projekty prowadzimy zwykle w oparciu o metodykę SCRUM. Na życzenie klienta możemy zastosować metodykę PRINCE2. Posiadamy w swoim zespole osoby certyfikowane w tej metodyce. Używając SCRUM-a organizujemy pracę zgodnie z podejściem AGILE. Cały zakres projektowy dzielimy na etapy a wdrożenie projektu polega na realizacji, odbiorze i zamykaniu poszczególnych etapów. W AGILE kładziemy również nacisk na schemat działania, hierarchię przepływu informacji oraz stosowanie user-stories i use-cases jako pomocnych metod do opisu poszczególnych składowych projektu.

W projektowaniu wykorzystujemy również makiety interfejsu oraz projekty graficzne do stworzenia zakresu wymagań całego projektu. Przy dużych realizacjach oferujemy również nieodpłatne spotkania konsultingowe w celu usystematyzowania zakresu oraz stworzenia studium wykonalności (feasibility study). Doradzamy również w zakresie UX.

Przy prowadzeniu projektów korzystamy z nowoczesnych metod ewidencji zgłoszeń i uwag. Dzięki system JIRA czy Redmine nie toniemy w setkach maili a wyszukanie odpowiedniego tematu, który był dyskutowany zajmuje kilkanaście sekund.

W naszych projektach stawiamy na przeprowadzenie bardzo szczegółowej analizy wymagań i zbudowanie jasnej wizji działania projektowanego systemu. Wszędzie gdzie to możliwe rekomendujemy przeprowadzenie prac analitycznych jako odrębnej usługi przed ostateczną wyceną, przyjęciem harmonogramu oraz rozpoczęciem głównych prac projektowych. Takie podejście umożliwia w bardzo precyzyjny sposób oszacować ilość pracy oraz czasu na wykonanie projektu a także minimalizuje ryzyko wystąpienia nieporozumień na etapie wykonawczym.

ikona tlo number 01

Koncepcja

Wdrożenia systemów opieramy na klasycznym cyklu życia projektu. Zwykle projekt rozpoczyna się od spotkania z klientem w konwencji brainstorming. Na tym etapie powstaje dość ogólny zarys projektu oraz mapa myśli. Następnie w zależności od decyzji zleceniodawcy przeprowadzona zostaje analiza presale umożliwiająca określenie wstępnych ram budżetowych lub pełna analiza pozwalająca na dokładne określenie budżetu oraz ustalenie harmonogramu. Jeśli klient posiada przygotowany wcześniej brief to prace analityczne przebiegają sprawniej i wydajniej gdyż koncertujemy się specyficznych wymaganiach.

ikona tlo number 02

Umowa

Na podstawie badania potrzeb i wymagań po analizie następuje etap uzgadniania warunków umowy. W tej fazie uzgadniany jest budżet, etapy projektu, harmonogram, kamienie milowe, szkolenia pracowników oraz warunki gwarancji i poziom opieki powdrożeniowej. W umowie określamy również odpowiedzialność stron za poszczególne elementy projektu, np. kto jest odpowiedzialny za dostarczenie platformy sprzętowej pod projekt, certyfikatu SSL czy zestawienia tunelu VPN do wymiany danych pomiędzy systemami.

ikona tlo number 03

Analiza

Po podpisaniu umowy następuje start projektu. Jeśli zamawiający nie zlecił pełnej analizy wymagań przed podpisaniem umowy głównej to pierwszym krokiem w cyklu życia projektu jest przeprowadzenie dogłębnej analizy, która zwykle kończy się sporządzeniem dokumentu. Analiza daje odpowiedź na fundamentalne zagadnienia projektowe i jest jednym z najważniejszych etapów przedwdrożeniowych.

ikona tlo number 04

Projektowanie funkcjonalne

Po fazie analizy następuje faza projektowania. W tej fazie powstaje schematyczny projekt systemu, diagramy ERD, diagramy funkcji i procesów oraz makiety niezbędne do symulacji use-case oraz do wykonania projektu graficznego.

ikona tlo number 05

Projektowanie graficzne

Na tym etapie powstają projekty graficzne. Klient otrzymuje zwykle 2-3 propozycje graficzne strony głównej. Czasami udostępniamy również kilka propozycji graficznych innych podstron, takich jak karta produktu czy listy produktowe. Uzgodniona wersja graficzna projektu jest poszerzana o kolejne podstrony systemu. Po akceptacji wersji desktop przygotowujemy kolejne projekty graficzne RWD dla tabletów oraz smartfonów. Posiadanie strony responsywnej od kilku lat must-have ze względu na przyjęty standard oraz fakt, że Google lepiej pozycjonuje takie strony.

ikona tlo number 06

Programowanie systemu

Na tym etapie powstają projekty graficzne. Klient otrzymuje zwykle 2-3 propozycje graficzne strony głównej. Czasami udostępniamy również kilka propozycji graficznych innych podstron, takich jak karta produktu czy listy produktowe. Uzgodniona wersja graficzna projektu jest poszerzana o kolejne podstrony systemu. Po akceptacji wersji desktop przygotowujemy kolejne projekty graficzne RWD dla tabletów oraz smartfonów. Posiadanie strony responsywnej od kilku lat must-have ze względu na przyjęty standard oraz fakt, że Google lepiej pozycjonuje takie strony.

ikona tlo number 07

Testowanie i stabilizacja systemu

Po zakończeniu etapu wdrażania i programowania, ekipa wykonawcy przystępuje do testów wewnętrznych. Wszystkie błędy i uwagi zgłaszane są do systemu Redmine w celu szczegółowej kontroli przebiegu prac. Etap ten kończy się wykonaniem kopii systemu ze środowiska developerskiego na środowisku testowym. Następnie klient dostaje dostępy i instrukcje do systemu w celu przeprowadzenia testów końcowych. Przekazanie systemu do testów bardzo często zbiega się ze szkoleniami dla klienta.

ikona tlo number 08

Wdrożenie systemu

W zależności od złożoności i wielkości systemu, po zakończeniu testów prowadzonych przez klienta oraz realizacji poprawek i ustabilizowaniu platformy, system jest przenoszony do środowiska produkcyjnego. Przy mniejszych systemach oraz mniejszych budżetach występują tylko 2 środowiska: developerskie oraz produkcyjne.

ikona tlo number 09

Utrzymanie systemu

W zależności od złożoności i wielkości systemu, po zakończeniu testów prowadzonych przez klienta oraz realizacji poprawek i ustabilizowaniu platformy, system jest przenoszony do środowiska produkcyjnego. Przy mniejszych systemach oraz mniejszych budżetach występują tylko 2 środowiska: developerskie oraz produkcyjne.

ikona tlo number 10

Rozwój systemu

Każdy system, nawet najbardziej wyrafinowany i nowoczesny podlega procesowi „starzenia technologicznego”. Na pewnym etapie trzeba taki system wymieć na nowy lub przebudować oraz wzbogacić o dodatkowe funkcje. Jest to etap rozwoju systemu. Zmiany w systemie robi się na podstawie tzw. change-requestów, które opisują nowe funkcje do zaprogramowania i implementacji. Zmiany w funkcjonującym produkcyjnie systemie są bardziej kłopotliwe w implementacji niż programowanie funkcji w nowej, jeszcze nie wdrożonej platformie. Aby uniknąć problemów stosuje się środowiska developerskie i testowe przed wrzuceniem zmian na produkcje. To zapewnia odpowiedni poziom przetestowania nowych modułów przed użyciem ich w systemie produkcyjnym. Wspomniane wcześniej SLA może zawierać pulę godzin na rozwój systemu, jeśli klient planuje cykliczne wprowadzenie ulepszeń i zmian. W innym przypadku change-requesty są wyceniane osobno.